top of page

כיכר ביאליק תל אביב

תיעוד דיגיטלי של כיכר ביאליק בתל אביב. תוצר הסריקה הוא ענן נקודות תלת ממדי המייצג ברמת דיוק ורזולוציה גבוהה במיוחד. ניתן לייצא למגוון תכנות קאד לצורך הפקת שרטוטי מצב קיים ומודלים תלת ממדיים

בפרויקט זה בנינו מודל תלת ממדי של הכיכר והמבנים הסמוכים בתכנת רוויט.

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה
כיכר ביאליק סריקה

גלריית מודל

מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
מודל תלת ממדי כיכר ביאליק
bottom of page