top of page

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה הטכניון, חיפה

בפרויקט הזה השתמשנו בסריקת לייזר כדי לבצע תיעוד דיגיטלי של הפקולטה

את ענן הנקודות הכנסנו לתכנת Revit לצורך בניית מודל תלת ממדי

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית
סריקה תלת ממדית

גלריית מודל

מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
bottom of page