top of page

מתקן כימי

בפרוייקט זה ביצענו סקר תלת ממדי, דוקומנטציה של כל המפעל לתוך קובץ אחד.

את קובץ ענן הנקודות העברנו לתכנת CAD להמשך עיבוד.

בעזרת שיטות מתקדמות לזיהוי אובייקטים (קורות, צינורות...) יצרנו מודל תלת ממדי ושרטוטים דו-ממדיים, חתכים ועוד.

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

11
9
12
7
5
6
8
3
4
1
2
10
bottom of page