top of page

מתקן כימי נגב

מדידת מתקן שנשרף לצורך קבלת שרטוטי מצב קיים לצורך שיפוץ וחידוש.

באמצעות סורק תלת ממד אנו מסוגלים לאסוף כמות עצומה של מידע בזמן יחסית מהיר. ביצענו 120 סריקות של המתקן לקבלת תמונה מלאה. יצרנו מודל תלת ממדי מלא של המתקן ובעזרת תכנות ייעודיות אנו יודעים לזהות אלמנטים קטלוגיים ולהשתמש בהם בבניית המודל. הפקנו 20 שרטוטים דו ממדיים של מצב קיים:

תכניות קומה בכל מפלס, חתכים וחזיתות לפי צירי המבנה.

גלריית סריקות

S4
S3
S2
S1

גלריית מודל

L7
L6
L5
L3
L1
L2
L4
Adam-Temp0004
bottom of page