top of page

משרדים ראש העין

מדידת משרדים באמצעות סריקה תלת ממדית בלייזר.

בפרויקט זה ביצענו 200 סריקות על מנת לתעד באופן מלא 1000 מטר מרובע של קומת משרדים.

מתוך הסריקה הפקנו שרטוטים דו ממדיים מלאים של הקומה וכל משרד.

גלריית סריקות

3
4
1
2

שרטוטים דו מימדיים

Karmelim-2D-A-תכנית1.jpg
bottom of page