בפרויקט הזה השתמשנו בסריקת לייזר כדי לבצע תיעוד דיגיטלי של המיכל וסביבתו לצורך תכנון מיכל נוסף.

לאחר מכן את ענן הנקודות העברנו לתכנת שרטוט על מנת לבנות מודל תלת ממד.

גבריאל ניסטור

Tel +972 052-4040977

 
 
gabi@scan3d.co.il
 
 
 
adam@scan3d.co.il

מושב אורות, ישראל