top of page

חדר טכני קיבוץ דליה

בפרויקט הזה השתמשנו בסריקת לייזר כדי לבצע תיעוד דיגיטלי של המיכל וסביבתו לצורך תכנון מיכל נוסף.

לאחר מכן את ענן הנקודות העברנו לתכנת שרטוט על מנת לבנות מודל תלת ממד.

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

dalia7
dalia6
dalia5
dalia4
dalia3
dalia2
dalia1
1

גלריית מודל

מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
מודל תלת ממדי
bottom of page