בפרוייקט ביצענו תיעוד דיגיטלי מלא של המבנה לתוך קובץ אחד. ייצוא לקובץ CAD ועיבוד נוסף של המידע.

בשימוש בתכנות מתקדמות לזיהוי עצמים כמו צינורות וקורות, יצרנו רקונסטרקציה של המפעל כמודל תלת-ממדי, שרטוטים דו-ממדיים, תרשימים, חתכים ועוד.

גבריאל ניסטור

Tel +972 052-4040977

 
 
gabi@scan3d.co.il
 
 
 
adam@scan3d.co.il

מושב אורות, ישראל