מתקן כימי ים המלח

בפרוייקט ביצענו תיעוד דיגיטלי מלא של המבנה לתוך קובץ אחד. ייצוא לקובץ CAD ועיבוד נוסף של המידע.

בשימוש בתכנות מתקדמות לזיהוי עצמים כמו צינורות וקורות, יצרנו רקונסטרקציה של המפעל כמודל תלת-ממדי, שרטוטים דו-ממדיים, תרשימים, חתכים ועוד.

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

g13
g12
g10
g11
g9
g8
g5
g6
g4

גלריית מודל