top of page

מתקן התפלת מים פלמחים

תיעוד דיגיטלי של מתקן התפלת מים,  סריקה תלת ממדית בלייזר והפקת שרטוטי מצב קיים

מודל תלת ממדי של המתקן כאשר כל האלמנטים לקוחים מתוך קטלוגים

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

palmahim14
palmahim12
palmahim11
palmahim7
palmahim13
palmahim10
palmahim8
palmahim9

גלריית מודל

palmachim_91
pal_3
3D view6
palmahim-18-12-14-Temp0012
palmahim-18-12-14-Temp0025
palmahim-18-12-14-Temp0017
palmahim-18-12-14-Temp0024
pal16
bottom of page