מדידת בית התרבות בקיבוץ נווה אור, הפקת שרטוטי מצב קיים של המבנה הכוללים חזיתות, תכניות בקומה ובגג ומספר חתכים. הפקת שרטוטים דו ממדיים מלאים ומודל תלת ממדי בתוכנות רוויט.

גבריאל ניסטור

Tel +972 052-4040977

 
 
gabi@scan3d.co.il
 
 
 
adam@scan3d.co.il

מושב אורות, ישראל