הפקת שרטוטי מצב קיים של המתקן

בפרויקט זה ביצענו 30 סריקות לצורך תיעוד דיגיטלי של המתקן. לאחר מכן, העברנו את הסריקות לתכנות קאד לצורך בניית מודל תלת ממדי. מתוך המודל גזרנו את השרטוטים הדו ממדיים במפלסים ובחתכים לפי צירי המבנה

גבריאל ניסטור

Tel +972 052-4040977

 
 
gabi@scan3d.co.il
 
 
 
adam@scan3d.co.il

מושב אורות, ישראל