top of page

 מדידת בית הכנסת הישן ראש פינה

מדידה באמצעות סריקה תלת ממדית בלייזר בתהליך שנקרא תיעוד דיגיטלי.

ניתן לקבל ענן נקודות צבעוני בעזרת מצלמה. ענן הנקודות מכיל את כל המידע שניתן לאסוף באמצעים רגילים אבל במהירות ובדיוק רב יותר. את ענן  הנקודות ניתן להמיר לתוכניות דו מימדיות ומודלים תלת ממדיים בתוכנות קאד.

בפרויקט זה ביצענו 90 סריקות שאותם חיברנו למערכת צירים משותפת ומיקמנו במערכת הקואורדינטות הארצית. הפקנו 15 שרטוטי מצב קיים ברמת פירוט של 1:50 עבור שימור המבנה. בנוסף הפקנו גם מודל תלת ממדי של המבנה ופרטים רבים ממנו.

גלריית סריקות

בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה
בית הכנסת ראש פינה סריקה

שרטוטים דו מימדיים

בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
בית הכנסת ראש פינה שרטוט
bottom of page